Kontakt

Privacybeleid

KüchenTreff Privacy Policy

KüchenTreff hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze Privacy Policy

In principe geldt deze Privacy Policy voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door KüchenTreff Benelux BV (KüchenTreff). Hierbij gaat het ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door KüchenTreff Benelux BV worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door KüchenTreff worden beheerd. Sommige van onze websites of informatieverzamelingen werken echter met speciale soorten gegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) die een iets ander privacybeleid vereisen. Waar en wanneer dit het geval is, geeft KüchenTreff duidelijk aan dat het betreffende privacybeleid afwijkt van deze algemene KüchenTreff Privacy Policy.

Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan KüchenTreff verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:
Uw aankoop te registreren zodat u alle voordelen kunt ontvangen waarop uw aankoop u recht geeft;
Specifieke informatie aan te vragen;
Deel te nemen aan online-forums;
Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn;
Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan;
Op internet producten van KüchenTreff te kopen.
Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en websites te verbeteren.
U kunt uw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door de antwoordkaart terug te sturen die bij het product zit dat u hebt aangeschaft, of door met een van onze medewerkers van customer care per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.
KüchenTreff verkrijgt uw persoonlijke gegevens soms van andere partijen buiten KüchenTreff, bijvoorbeeld wanneer we een bedrijf overnemen waarvan u al klant bent of wanneer een partnerbedrijf uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Als u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens die u niet zelf aan ons doorgegeven hebt, kunt u ons dat laten weten door ons op het adres in de ‘KüchenTreff’ knop onderaan deze website te contacteren.

Verstrekking van gegevens

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf.
Bedenk dat uw persoonlijke herkenbare gegevens vanuit uw vaderland doorgegeven kunnen worden aan andere bedrijfsonderdelen van KüchenTreff elders in de wereld. Die kunnen dan met u communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u misschien nuttig vindt.
Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door op het registratieformulier of de antwoordkaart het betreffende vakje aan te kruisen.
KüchenTreff verstrekt uw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden buiten KüchenTreff:
Soms verkoopt KüchenTreff u een product of levert het u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven.
In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven.
Wij laten u altijd voorafgaand aan uw registratie weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat.
Houdt u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Dat privacybeleid wijkt soms af van de KüchenTreff Privacy Policy.
KüchenTreff schakelt soms andere bedrijven in voor de behandeling van uw aankoop of aanvraag, of voor de verwerking van uw gegevens.
KüchenTreff eist van deze bedrijven dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door KüchenTreff goedgekeurd zijn.
KüchenTreff verkoopt soms een bedrijfsonderdeel aan een andere onderneming.
Een dergelijke eigendomsoverdracht kan inhouden dat persoonlijke gegevens die direct aan dit bedrijfsonderdeel gerelateerd zijn, aan de koper worden overgedragen.
KüchenTreff geeft persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
KüchenTreff verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
KüchenTreff verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Soms geeft deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de KüchenTreff Privacy Policy.

‘Cookies’ en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een ‘online-winkelwagentje’ gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. KüchenTreff gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.
KüchenTreff-websites bieden u misschien ook toegang tot chatrooms, forums, message boards en/of nieuwsgroepen. Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die u daar achterlaat ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door naar uw online-profiel te gaan of door een kopie van uw profiel op te vragen bij onderstaand adres.
Omdat KüchenTreff duizenden producten verkoopt in honderden verschillende landen, kan het zijn dat u ons al eerder uw persoonlijke herkenbare gegevens hebt verstrekt via een antwoordkaart, een van onze callcenters of op een andere manier. Uw beslissing om u nu niet te registreren heeft geen invloed op de gegevens die u al eerder aan KüchenTreff verstrekt hebt. U hebt natuurlijk wel altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor elk online-contact met KüchenTreff of om de gegevens van uw persoonlijke profiel te wijzigen.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van KüchenTreff over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder dertien jaar, is het beleid van KüchenTreff erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden.
Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.
Contact opnemen met ons
U kunt ons contacteren via dit contactformulier wanneer u:
vragen hebt over onze Privacy Policy;
een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen;
n de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van KüchenTreff meer wilt ontvangen.
Contactformulier

KüchenTreff Nederland
Stemerdinkweg 8
7115 AB Winterswijk
Telefoon:+31(0)62 484 0193

etracker (Trackingdienste)

Hinweise zu etracker:
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug. Beim Besuch unserer Seiten werden durch Technologien der etracker GmbH (www.etracker.de) Daten in anonymisierter Form zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert, wie z.B. der Name Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen, der Name der angeforderten Datei sowie die ersten zwei der vier Zahlenblöcke Ihrer IP-Adresse. etracker ist ein in Europa führender Anbieter von Lösungen zur Analyse des Besucherverhaltens auf Webseiten. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte bescheinigte, dass etracker zu 100 Prozent sicher und rechtlich einwandfrei ist sowie alle Auflagen der strengen deutschen Datenschutzgesetze erfüllt.

Aus den erhobenen Daten werden unter einem Pseudonym zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebotes (z.B. sog. Clickstream-Analyse) Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können dauerhafte Cookies eingesetzt werden, die allerdings Daten ausschließlich in pseudonymer Form sammeln und speichern. Die Daten werden nicht dazu benutzt, Sie persönlich zu identifizieren, d.h. die Nutzungsprofile werden in keinem Fall mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Sie können der Erstellung des pseudonymen Nutzungsprofils jederzeit widersprechen, indem Sie direkt bei etracker auf dieser Seite widersprechen.


MATOMO Besucheranalyse

Hinweise zu MATOMO (ehemals PIWIK):
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Dazu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert.

Matomo-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Die Speicherung von Matomo-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie die Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat dies zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden.


Verwendung von Facebook Social Plugins

Verwendung von Facebook Social Plugins
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz „Soziales Plug-in von Facebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert.

Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem FacebookProfil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“- Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z.B.

für Mozilla Firefox:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/

für Opera:
https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/?display=en

für Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-blocker/pjaajgndmkdhodnaeeflmchheijfjnhf


Twitter (Social Plugins von Twitter)

Verwendung von Twitter Plugins (z.B. „Twittern“-Button)
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des Mikroblogging-Dienstes Twitter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Twitter-Logo beispielsweise in Form eines blauen „Twitter- Vogels“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Twitter Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. Der Inhalt des Plugins wird von Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Twitter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Twitter besitzen oder gerade nicht bei Twitter eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Twitter in die USA übermittelt und dort gespeichert.

Sind Sie bei Twitter eingeloggt, kann Twitter den Besuch unserer Website Ihrem Twitter-Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Twittern“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Twitter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Twitter-Account veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter: https://twitter.com/privacy

Wenn Sie nicht möchten, dass Twitter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Twitter-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Twitter ausloggen. Sie können das Laden der Twitter Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).


Xing (Social Plugins von Xing)

Hinweise zu XING:
Diese Website enthält XING Softwareprodukte („XING-Applikationen“).
XING-Applikationen können personenbezogene Daten inklusive der Kontaktliste des Nutzers aus der XING-Datenbank abrufen. Entfernt der Nutzer eine XING-Applikation, kann diese XING-Applikation keine personenbezogenen Daten des Nutzers mehr abrufen. XING-Applikationen können ausschließlich nicht-private Profildaten und die Kontaktliste des Nutzers aus der XING-Datenbank abrufen. Private Kontaktdaten des Nutzers (wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern) werden diesen XING-Applikationen und Application Providern nicht zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie weiterhin, dass die Application Provider die Art und Weise bestimmen können, in der ihre XING-Applikationen die abgerufenen Daten nutzen und verarbeiten. Genaue Informationen über Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte den Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der Application Provider. XING-Applikationen dürfen die personenbezogenen Daten dieses Nutzers an die Application Provider übermitteln. Personenbezogene Daten anderer Nutzer, die die betreffenden XING-Applikationen nicht installiert haben, dürfen nicht von den XING-Applikationen an die Application Provider übermittelt werden. Application Provider müssen sich mit Beschränkungen hinsichtlich des Zugangs, der Speicherung und der Nutzung personenbezogener Daten einverstanden erklären. Die XING AG trifft vertragliche Vereinbarungen und technische Vorkehrungen, um einen möglichen Missbrauch solcher Daten seitens der Application Provider einzuschränken, übernimmt jedoch keine Haftung dafür, dass alle Application Provider diese Beschränkungen und Vereinbarungen einhalten.


Youtube (Social Plugins von YouTube)

Hinweise zu YouTube:
Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Google+ (Social Plugins von Google+)

Verwendung von Google+ Plugins (z.B. „+1“-Button)
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Google+ verwendet, das von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) betrieben wird. Die Plugins sind z. B. an Buttons mit dem Zeichen „+1“ auf weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar. Eine Übersicht über die Google Plugins und deren Aussehen finden Sie hier:
https://developers.google.com/+/plugins

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Google her. Der Inhalt des Plugins wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Google die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade nicht bei Google+ eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Google in die USA übermittelt und dort gespeichert.

Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem Google+ Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „+1“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Google übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google+ veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Google+ ausloggen. Sie können das Laden der Google Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplettverhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).